Kontaktní info
Mapa
Penzion U Romany
Romana Johanidesová, Krhová 505, Valašské Meziříčí, Czech Rep. 757 01
Email: uromany@seznam.cz

Telefon: (+420) 737-320 893
 

Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ je jednou z bran do Beskyd. Leží na soutoku dvou Bečev - Rožnovské a Vsetínské na severovýchodním okraji okresu Vsetín. Poprvé se připomíná v r. 1297. Krásno nad Bečvou leží na pravém břehu Bečvy Rožnovské a k Meziříčí bylo připojeno v r. 1924. Významnou šlechtou zde byli Žerotínové, kteří nad Bečvou vybudovali renesanční zámek, jenž je v současné době jednou z nejrozsáhlejších kulturních památek v okrese. V r. 1871 bylo založeno gymnázium, o tři roky později byla zřízena odborná škola pro zpracování dřeva. Jistou zvláštností v meziříčském školství bylo dívčí gymnázium. V r. 1908 založil Rudolf Schlattauer první gobelínovou školu u nás. Dnes se jmenuje Moravská gobelínová manufaktura. Na Stínadlech, odkud je pěkný pohled na město, stojí tři významné stavby: krásná secesní budova integrované školy pro neslyšící děti, původní nejstarší hvězdárna ve střední Evropě vedle dnešního objektu jedné z nejlépe vybavených observatoří u nás (zařazena mezi 12 světových observatoří provádějících pozorování slunce) a novorenesanční vila proti budově nemocnice (dnešní soukromé chirurgické sanatorium). Náměstí i s přilehlými ulicemi je bohužel pouze torzem někdejšího původně středověkého města a je od 10. září 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. Budova radnice pochází z r. 1677. Celkem tu stojí 46 měšťanských domů zapsaných do ústředního seznamu nemovitých kulturních památek. Na severní straně náměstí stojí cenný barokní sloup Panny Marie, na jižní straně je socha sv. Floriána, Křížovského ulice s farním kostelem Nanebevzetí P. Marie, který je nejvýznamnější nemovitou kulturní památkou. K další památkám patří polodřevěný kostel sv. Trojice (lapidárium), zámek Kinských s anlickým parkem (muzeum), kostel sv. Jakuba Většího, budova bývalé radnice v Krásně, soubor barokních soch, či dřevěný dříž z r.1837 v Krhové (nejstarší v kraji).