Kontaktní info
Mapa
Penzion U Romany
Romana Johanidesová, Krhová 505, Valašské Meziříčí, Czech Rep. 757 01
Email: uromany@seznam.cz

Telefon: (+420) 737-320 893
 

Rožnov pod Radhoštěm

Rožnov pod Radhoštěm

ROŽNOV pod Radhoštěm leží při úpatí Radhoště v údolí Rožnovské Bečvy a při úpatí svahů Vsetínských vrchů 12 km východně od Valašského Meziříčí. Městem prochází silnice I. třídy z Valašského Meziříčí do Žiliny. První zmínka o Rožnově je z roku 1267 - v závěti biskupa Bruna ze Schauenburku. V polovině 18. století byl Rožnov střediskem rozsáhlého protifeudálního hnutí. Počátky rožnovských lázní sahají do r. 1796, kdy tam přivedl první lázeňské hosty krajský fyzik dr. František Kročák. Jednalo se o lázně žinčicové, u nichž bylo počítáno s léčivými účinky teplého ovčího mléka. Po r. 1918 význam lázní silně upadl. Lázně byly zrušeny až r. 1960. K prvořadým turistickým lákadlům náleží Valašské muzeum v přírodě. V r. 1925 byla v souvislosti s přípravou národopisných slavností Valašský rok přestěhována z rožnovského náměstí do městského parku Hájnice rožnovská dřevěná radnice z r. 1770, měšťanský roubený Billův dům z r. 1750, včelín s vyřezávanými česny, pocházejícími ze Ženklavy a zvonice z Dolní Bečvy. Kolem kostelíka byl vybudován hřbitov, na němž byly umístěny kamenné náhrobky portášů, fojtů a kříže z litiny. V r. 1969 tu byl zřízen tzv. Valašský Slavín. Počátkem 60. let 20. století došlo k podstatnému rozšíření muzea vybudováním tzv. Valašské dědiny, která byla otevřena v r. 1971. R. 1982 byla dokončena třetí část muzea - areál vodních staveb s mlýnem, vodní pilou, valchou - umístěný v tzv. Mlýnské dolině. Kromě skanzenu je významnou archeologickou památkou zřícenina hradu Rožnova na kopci Hradisku. Dalšími zajímavostmi jsou barokní kostel Všech svatých, budova sboru českobratrské církve evangelické.