Kontaktní info
Mapa
Penzion U Romany
Romana Johanidesová, Krhová 505, Valašské Meziříčí, Czech Rep. 757 01
Email: uromany@seznam.cz

Telefon: (+420) 737-320 893
 

Hostýn

Hostýn

HOSTÝN je nejnavštěvovanějším poutním místem na Moravě a po Velehradě také nejpamátnějším. Četné archeologické průzkumy prokázaly osídlení tohoto místa již ve starší době kamenné. Pozornosti však neuniknou zbytky opevnění (celkový obvod přes 1 800 metrů) tzv. laténské kultury, jejímiž nositeli byli Keltové. Výzkumy potvrdily domněnku, že Hostýn byl (po Starém Hradisku u Protivanova) druhým keltským oppidem na Moravě. Podle legendy došli na Hostýn také slovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj, kteří zde rozmetali pohanské obětiště a postavili mariánskou kapli. V poutní bazilice Nanebevzetí Panny Marie stojí nad hlavním oltářem socha Panny Marie v životní velikosti s Ježíškem, který metá blesky, určené Tatarům zobrazeným dole. Císařským nařízením Josefa II. z roku 1784 byl chrám prohlášen za zbytečný a poutě zakázány. V první polovině 19. století začali věřící organizovat sbírku na opravu chrámu, který byl znovu posvěcen v roku 1845. Z Hostýna pochází jeden ze základních kamenů Národního divadla v Praze. Známá je také umělecky cenná křížová cesta.